חיפוש

תחומי התמחות

משרדנו משלב ידע וניסיון רב אשר נצבר משנת 1972 במרבית תחומי שמאות המקרקעין, ניהול הנכסים וייעוץ נדל"ני ובכל רחבי הארץ.   
במשרד עוסקים בתחומים הבאים:  

 • הערכת שווי מגרשים ביעודים שונים.
 • הערכת מבני משרדים, מסחר, תעשיה ומלונאות, דירות וצמודי קרקע לעיסקאות מזומן ואחוזים (קומבינציה).           
 • הערכות לנכסים כנ"ל כפנויים ומוגנים.    
 • שומות לבטוחות, שומות לצורכי הנפקות לבורסה.
 • הערכות לבתי משפט בנושאי הפקעות, תביעות פיצויים (סעיף 197) ותביעות אזרחיות הנוגעות למקרקעין.             
 • לוחות שומה לתכניות, שומות השבחה לוועדות מקומיות (בעיקר) ו"שומות אחרות".        
 • ליווי וייעוץ שמאי - כלכלי למתכננים ולוועדות מקומיות (בהפשרת קרקעות).   
 • עריכת טבלאות שומה, הקצאות ואיזון לתכניות איחוד וחלוקה חדשה בהיקף נרחב ביותר.      
 • הערכת שטחים חקלאיים, מחוברים והשקעות בתשתית.        
 • הערכת נכסים ושטחים ציבוריים.
 • ייעוץ בנושאי ניהול הנכסים והפקת רווחים ומיקסומם.
 • ייעוץ למנהלי אגפי נכסים בעיריות שונות ולמנהלי נכסים בחברות נדל"ן שונות.
 • ליווי רצוף וצמוד לבעלי התפקידים מתחילת הפרוייקט ועד להשגת המטרות.
 • ליווי תכנון בנושא תכניות מתאר שונות תוך בחינה של כלכליות התכנון בכל אחד משלביו ויצירת מנגנוני הגנה מובנים.