חיפוש

ירון להט

שמאי מקרקעין - שותף במשרד דנוס. להט. שמאי מקרקעין.      
בוגר תואר ראשון במינהל עסקים מאוניברסיטת פרנסיס מריון, ארה"ב.

לימודי שמאות מקרקעין וניהול נכסים ב"טכניון".  
נושא רישיון שמאי מקרקעין מס' 1535, משנת 2006.   
לירון ניסיון בעריכת שומות היטל השבחה, שומות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, שומות IFRS והערכות נדל"ן למגורים.               
ירון חבר לשכת שמאי מקרקעין בישראל.