חיפוש

ניהול נכסים

  • ייעוץ בנושאי ניהול הנכסים והפקת רווחים ומיקסומם.
  • ייעוץ למנהלי אגפי נכסים בעיריות שונות ולמנהלי נכסים בחברות נדל"ן שונות.
  • ליווי רצוף וצמוד לבעלי התפקידים מתחילת הפרוייקט ועד להשגת המטרות.
  • ליווי תכנון בנושא תכניות מתאר שונות תוך בחינה של כלכליות התכנון בכל אחד משלביו ויצירת מנגנוני הגנה מובנים.