חיפוש

שמאות מקרקעין

משרדנו משלב ידע וניסיון רב אשר נצבר משנת 1972 בתחומים הבאים:

  • הערכת שווי מגרשים ביעודים שונים.
  • הערכת מבני משרדים, מסחר, תעשיה ומלונאות, דירות וצמודי קרקע לעיסקאות מזומן ואחוזים (קומבינציה).
  • הערכות לנכסים כנ"ל כפנויים ומוגנים.
  • שומות לבטוחות, שומות לצורכי הנפקות לבורסה, שומות IFRS.
  • הערכות לבתי משפט בנושאי הפקעות, תביעות פיצויים (סעיף 197) ותביעות אזרחיות הנוגעות למקרקעין.
  • לוחות שומה לתכניות, שומות השבחה לוועדות מקומיות (בעיקר) ו"שומות אחרות".
  • עריכת טבלאות שומה, הקצאות ואיזון לתכניות איחוד וחלוקה חדשה בהיקף נרחב ביותר.
  • הערכת שטחים חקלאיים, מחוברים והשקעות בתשתית.
  • הערכת נכסים ושטחים ציבוריים.