חיפוש

סקירה חצי שנתית לשכר דירה נובמבר 2023

*מרץ 2023

 

מתודת הסקירה
נסקרו מעל ל- 2,500 מודעות ביקוש של דירות המוצעות להשכרה כיום.
ההצעות עברו הליך סינון שמאי מקצועי שכלל ניכוי דירות בשטח חריג, נכסים מיוחדים כגון דירות גן/גג ועסקאות חריגות.
בהמשך בוצעה הפחתה למחירי ביקוש כמקובל.
הנתונים שהתקבלו נבדקו ותואמו מול מאגרי מידע נוספים (גלויים ובתשלום) וכן, מול טבלאות הלמ"ס.
מחירי הדירות מהסקירה הרבעונית האחרונה אותה אני מפרסם דרך קבע מידי רבעון.

ממצאים
ככלל נרשמה מגמה של ירידות מחירים בשוק השכירות עם שינויים בין ערים שונות ובתוך הערים עצמן לטיפוסי הדירות השונים
בולטות בירידות הערים תל אביב, מודיעין, פתח תקווה, ראשון לציון ונתניה עם ירידות מחירים ברוב טיפוסי הדירות.
שיאנית התשואה למשקיעים היא באר שבע ואחריה העיר אילת, כתוצאה מירידה ריאלית במחירי הדירות בעיר.
התשואה הנמוכה ביותר ברחובות עם 2.5% בשנה, כתוצאה מעליית מחירי הדירות הדרמטית בעיר לעומת מחירי שכירות שירדו.
בסה"כ במחצית השנה החולפת ירדו מחירי השכירות בממוצע ארצי ב- 3.0% המשקף שיעור ירידה שנתי של מעל ל- 6%.
הממצאים מבטאים היטב את המשבר שחווה המשק הישראלי החל מאירועי ה- 7 לאוקטובר.