חיפוש

סקירה חצי שנתית לשכר דירה מאי 2023

מתודת הסקירה

מתודת הסקירה נסקרו מעל ל- 2,500 מודעות ביקוש של דירות המוצעות להשכרה כיום. ההצעות עברו הליך סינון שמאי מקצועי שכלל ניכוי דירות בשטח חריג, נכסים מיוחדים כגון דירות גן/גג ועסקאות חריגות. בהמשך בוצעה הפחתה למחירי ביקוש כמקובל. הנתונים שהתקבלו נבדקו ותואמו מול מאגרי מידע נוספים (גלויים ובתשלום) וכן, מול טבלאות הלמ"ס. מחירי הדירות מהסקירה הרבעונית האחרונה אותה אני מפרסם דרך קבע מידי רבעון.

 

ממצאים

ככלל נרשמה מגמה של עליות מחירים בשוק השכירות עם שינויים בין ערים שונות ובתוך הערים עצמן לטיפוסי הדירות השונים בולטות בעליות הערים תל אביב, כפר סבא, ירושלים, פתח תקווה ורמלה עם עליות מחירים ברוב טיפוסי הדירות. שיאנית התשואה למשקיעים היא רמלה ואחריה העיר באר שבע, כתוצאה מירידה ריאלית במחירי הדירות בעיר. התשואה הנמוכה ביותר בהרצליה עם 2.5% בשנה, כתוצאה מעליית מחירי הדירות הדרמטיות בעיר לעומת מחירי שכירות שלא עלו משמעותית. בסה"כ במחצית השנה החולפת עלו מחירי השכירות בממוצע ארצי ב- 5.56% המשקף שיעור עליה שנתי של מעל ל- 10%.